FOLMER studio er involveret i to ud af fire sundhedsprojekter, der er nomineret til årets sundhedsbyggeri 2017. Det er fantastisk. Vi er både glade og stolte over at byggeri af høj kvalitet anerkendes :-)

Læs mere om Årets Sundhedsbyggeri 2017 og stem her 

De projekter som FOLMER studio er involveret i er:

PROJEKT 1:
Sammen med RUM arkitekter, INGENIØR'NE og Syddansk Sundhedsinnovation er FOLMER studio nomineret for Kertemindes nye rehabiliteringscenter Toften. Stedet er for borgere, der har brug for døgngenoptræning. Det kan være mennesker der har behov for behandling og genoptræning efter tab af funktionsniveau, udskrivelse fra hospital, behov for smertebehandling eller palliativ indsats.
Illustration: RUM arkitekter

PROJEKT 2:
Årstiderne har tegnet det flotte Marienlund plejecenter. 

Marienlund er et moderne og nytænkende plejecenter, der kan imødegå fremtidens behov med øge for både beboernes livskvalitet og velfungerende arbejdsforhold for medarbejderne.

Illustration: Aarstiderne Arkitekter

FOLMER studio har bidraget med rådgivning omkring indretning af ankomst-området samt udsmykning med et 45 m langt tapet 'pramdragerstien'. Forløbet som Folmer studio har været en del af, har båret præg af en fin og anerkendende brugerinddragelse proces. Fantastisk at opleve.

     
  FOTO: FOLMER studio