FOLMER studio bidrager med viden om helende arkitektur og arkitektur psykologi til Sund i Syds tema: 'Vi bygger for fremtiden'