Mette Folmer er blevet tildelt et legat på 3500 kr. fra Solbjerg Fællesråd. Legatet gives til en kvinde i Solbjerg og omegn, der har ydet en ekstra ordinær frivillig indsats for lokalområdet. 

Ask Borgerforening har indstillet hende for hendes arbejde i 'Pas mig i Solbjerg' der resulterede i en integretet daginstitution med plads til 60 børn, samt arbejdet i 'SOS-cykelsti' der har resulteret i en cykelstiforbindelse mellem Solbjerg og Malling der anlægges i 2017. Cykelstien får forsøgsvis en miljøvenlig belægning af stenmel fremfor asfalt.

Det er en fantastisk anerkendelse - tusind tak :-)