FOLMER studio vejleder tre ambitiøse ergoterapeut studerende. Projektet handler om hvordan fællesrum på plejehjem opleves af borgerne. Super relevant projekt! Jeg glæder mig til at se hvor de studerende bære projektet hen.