Helende arkitektur er den gode og omsorgsfulde arkitektur, der tager hånd om patienter, pårørende og personale.... 
Hvad er helende arkitektur? Spørgsmålet har optaget mig gennem de seneste 10 år. Jeg har ikke fundet det endelige svar og definition, men i praksis har jeg oplevet mange fine eksempler. 

Helt grundlæggende handler det om at tænke rummene igennem og tage udgangspunkt i de situationer man ønsker skal opstå i rummet. Helt grundlæggende at drage omsorg for mennesker og drage omsorg for rummet.

Læs min artikel om helende arkitektur og de andre super spændende artikler i denne måneds udgave af HOSPITAL drift & arkitektur