Børneopvågning på Randers Regionshospital.
FOLMER studio har stået for indretning og rådgivning i forbindelse med at knytte rummets foranderlighed til opvågningsforløbet. Stimuli fra omgivelserne tilpasser jeg barnets opvågningsforløb, således er der få stimuli i begyndelse og efterhånden som barnet vågner mere og mere op, giver rummet mere og mere stimuli til barnet.
Forældrenes skal stol er skiftet ud med en sofa, så de kan tage barnet over til sig når det er klar til det. Forældrene kan aflæse, hvor de må være. Det giver dem følelsen af kontrol i en sårbar situation. Der er dæmpet og behagelig belysning.

Se artikel om projektet beskrevet i Randers Amtsavis: Blid opvågning efter dyb narkose  
Læs mere om projektets resultater på nedensåtende poster der i 2017 blev præsenteret på en international konference for narkose- og opvågningssygeplejersker i Australien.