Hvordan kan man skabe helende arkitektur på en operationsstue der er fuld af teknologi, skærme og udstyr? Og samtidig underlagt de absolut skarpeste krav til hygiejne.

Det arbejde FOLMER studio i disse dage på at løse for Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). I løbet af foråret bygger de en test operations stue på de eksisterende sygehus, der skal opsamle erfaringer inden de kommende 52 operationstuer skal bygges på Nyt OUH.

Det er en svær opgave, men super spændende at løse.

Se indslag på TV2 fyn omkring arbejdet og tankerne bag testoperationsstuen

Lys er et centralt virkemiddel i dette projekt - måske gennem dets brydning i prismer eller skygger det kan kaste på væggen. tiden vil vise hvor projektet bære hen :-)