Holbæk Fælles Medicinsk Ambulatorium har fået indrettet 3 venteområder. Ambulatoriet tilbyder en form for ambulant behandling. De laver bla fælles medicinske dage hvor patienterne tilses af både diabetes læge og hjerte-kar læge hvis de har behov for det. Behandlingen tager udgangspunkt i at mennesker med mere end en sygdom ikke skal komme på hospitalet flere gange end højest nødvendigt. Samtidig giver det læger på tværs af specialer mulighed for samme dag at gå dialog om et fælles behandlingsforløb. Målet er at skabe sammenhængskraft og herigennem højne kvaliteten af behandlinge.

De fysiske rum understøtte den ny behandlingsform, der betyder at menneskene opholder sig længere tid i ambulatoariet og har brug for mad, hvile og information.
FOLMER studio har sammen med personalet skabt en indretning hvor der er plads til at hvile sig i lænestolen, spise ved spisebordet, få info ved det special designet informations bord, arbejde ved højbordet og bare slappe af i sofaen.
I en del af rummene er der lagt gulvtæppe som skaber en afslappet stemning uden at gå på kompromis med hygiejne.

Kontakt FOLMER studio for mere information