Temadag i Silkeborg Kommune om hygiejne i hverdagen. Super stemning blandt deltagerne der var aktive og deltagende - fedt! FOLMER studio introducerede dem til arkitektur psykologi og nudging. Måler var at give deltagerne blik for, hvordan rum og adfærd relatere sig til hinanden. Sammen knyttede vi det til hygiejne. 
Flere forskellige fagligheder var tilstede: ergoterapeuter, sundhedssygeplejerske, it og økonomi medarbejder, børnehave leder, medarbejder på borgerservice, rengøringsassistent og flere.
Mega interessant at se, hvordan nogle problemstillinger går på tværs af fag og andre er fagspecifikke.
Workshoppen blev holdt i super smukke omgivelser - både ude og inde. Dejligt og motiverende.