Super spændende dag med mange gode indlæg. FOLMER studio talte om Indbygget sundhed med fokus på skoletoiletter.

Den vigtigste pointe fra oplægget er at man med fordel kan trykke på så mange knapper som muligt: Giv viden om god adfærd og hvorfor, lav meningsfulde ændringer i rummet, skab ejerskab til projektet gennem inddragelse!

Find slides fra oplægget ved at følge linket:
http://www.bedrehygiejne.dk/?page_id=584