FOLMER studio deltager i et forskningsprojektet 'Kunstens potentiale i sundhedsvæsnet' ved Aalborg Universitets.

Et yderst vedkommende forskningsprojekt, der baserer sig på interview, spørgeskema og EEG undersøgelse. FOLMER studio bidrager med viden om sammensætning af spørgeskemaer, statistisk bearbejdning og udarbejdelse af rapport.

Et af resultaterne fra spørgeskema undersøgelsen lyder sådan her:
Har informanten udsigt til park så har kunst betydning for opholdet. 62% af de der har udsigt til park, mener at udsmykningen af rummet har betydning af deres ophold. Til forskel fra de der har udsigt til gård, hvor 25% mener at udsmykningen har betydning for opholdet. Udsigt til park har positiv indflydelse på om patienten vælger at opholde sig ved vinduet og hvor meget tid, der bruges på at kigge ud af vinduet. I det hele taget har udsigt til park betydning for opholdet, hvorimod at de der har udsigt til gården angiver at det ikke har betydning for opholdet.

Denne del af projektet bringer flere interessante spørgsmål op. Blandt a om der en sammenhæng mellem det at reflekterer over egne følelser, tanker og minder og udsigten til natur? Et andet interessant spørgsmål er om abstrakte billeder har størst indflydelse på beskueren når det betragtes sammen med udsigt til natur.
 
Læs hele spørgeskema afrapporteringen her

Tjek resultaterne fra hele forskningsprojektet Kunstens potentiale i sundhedsvæsnet her 
Dr tv interviewede Stine og Micheal omkring projektet og viser nogle fine scener og samtaler med patienter om kunst.

Udsendelsen hedder Kunstens skjulte kræfter (4:4) og indslaget om forskningsprojektet starter 14:15.