Region Nordjylland og Vesthimmerland Kommune skal arbejde sammen og opnå mest mulig synergi – bl.a. via et samlet fælleshus i 60 social psykiatriske boliger i Aars. Borgerne som skal bo i lejlighederne, har meget forskellige livssituationer – fra ældre med svær demens, folk med svære psykiatriske lidelser - til unge sårbare mennesker, som har behov for støtte og faste rammer i forhold til at komme videre i livet – på egen hånd.

KAAI arkitekter der er total rådgivere på projektet inviterede FOLMER studio til at holde et oplæg i forbindelse med en workshop for bygherrerne Region Nordjylland og Vesthimmerlands Kommune.

FOLMER studio holdte et oplæg der tog udgangspunkt i arkitektur psykologi med vægt på, hvordan man gennem det fysiske rum kan skabe en oplevelse af hjem i institution. 

Derudover var der i oplægget fokus på, hvordan Region Nordjylland og Vesthimmerland Kommune kan udvikle og rammesætte den nye måde de skal organiserer sig på, gennem diskussioner af hvordan de organiserer det fysiske rum.

Læs mere om projektet her