REHPA - videnscenter for Rehabilitering og Palliation holdte en workshop omkring UDVIKLING AF RUM FOR PATIENTER, PÅRØRENDE OG PERSONALE. Der var mødt omkring 50 mennesker op der på forskelligvis arbejder med det fysiske rum i forhold til rehabilitering og palliation. Plejepersonale fra Hospice, ledere i sundhedsvæsnet, arkitekter og forskere

FOLMER studio holdte oplæg om 'Forskningsbaseret viden og brugererfaringer i design og byggeprocesser i sundhedsvæsenet'.

Oplægget drejede sig om forskning i det fysiske rum - fordele og ulemper set i relation til selve det at forske, men også når resultaterne skal integreres i designprocesserne efterfølgende. Derudover satte oplægget fokus på brugere, erfaringsviden og samskabelsesprocesser. Her blev bla Arsteins 'Latter of participation' præsenteret.

Som en lille bonus fik tilhørerne  en kort introduktion til arkitektur psykologi.

Super spændende dag med mange engagerede mennesker og spændende diskussioner. Tak for det :-)