Projektet tager sit afsæt i at Aarhus Kommune i Syd arbejder med at fremme sundhed på flere forskellige måder. I dette projekt er der fokus på mødekulturen. Vi har arbejdet på at skabe møderum, der kan facilitere sunde møder.

Vi har skabt et fleksibelt rum, hvor det er let at rydde gulvet for møbler, ændre position under mødet, være ude når vejret tillader det og lave 'lad os vende det på en kort-gå-tur'.

FOLMER studio har sammen med innovationskonsulent fra Aarhus kommune stået for planlægning af brugerproces, inspirationsture, projektforslag med økonomi.

Forslaget er en opsummering af en række møder og en inspirerende workshop med Ella Jørgensen på VIA læreruddannelsen, hvor Aarhus Kommunes Innovationsafdeling, Sundhed og Omsorg i Aarhus Syd og Folmer studio sammen har lagt hovederne i blød for at skabe rammer for møder, der er sunde og kreative.

Dette møderum går en anden vej end hvad tidens trend er, hvor skæve vinkler, stærke farver og alternative møbler som ex træpaller, er en fremherskende måde, at skabe kreative miljøer på. Dette møderum tænkes som tomt. 

Det der skal inspirere, tager personale og borgere med ind i rummet fra gang til gang. På den måde forsøger vi at fastholde foranderlighed og udvikling, hvor rummets fysiske rammer på en gang er diskrete, smukke og samtidig giver plads til menneskenes skæve ideer og gode indfald.

Denne måde at bruge rummet på, kender vi blandt andet fra Aarhus Kunstakademi, hvor elevernes arbejdsrum netop er tomme som udgangspunkt. Det der inspirere, er det, de selv tager med ind i rummet.

De fysiske rammer er udviklet simultant med udvikling af de organisatoriske rammer.  Rummene tager liv og form efter de mennesker, der bruger dem.

De væsentlige rumlige principper er: 
- Hæve-sænkeborde der er ovale og på hjul. Man kan både sidde og stå ved bordene. Opstillingen af borde er afhængig af hvad der skal ske i rummet.
- Kasse til tasker, således mobil telefonen o.lign ikke er fremme under møderne
- Kombination af bevægelige stole, flytbare stole og Sit-pack stole
- Foldevægge er beklædt med whiteboard folie, så der er mange flader at skrive på.
- Sammenhæng og skønhed i valg af materialer og farver.