Projektet arbejder med udvikling af folkeskolens undervisning gennem klasseværelsets møbler. Ideen med de fleksible møbler er at understøtte lærens undervisningsmetoder, styrke relationerne mellem lærer og elever og eleverne imellem og skabe et sundere undervisningsmiljø med rum og plads til bevægelse. Møblerne er udviklet på VIA læreruddannelsen og er nu i spil på 6C på Solbjerg Skole. Der arbejdes på at hente fondsmidler til at kunne udvide projektet til flere skoler.

Indretning af klasserum ikke har forandret sig meget de sidste 100 år trods viden om, at indretning har stor betydning for lærerens praksis og elevernes læring og trivsel. 

P4 Østjylland har lavet et radioindslag fra 6C (d 31 august kl 7.20)

Interview 6.c: Elev 3 ” Alle er omkring hinanden. Man bliver talt til. Man er ligesom til stede med hinanden”

Indretningen af det nye klasselokale adskiller sig fra det traditionelle klasseværelse ved at have mobile borde og lette flytbare stole. Det betyder at klasseværelset som udgangspunkt er tomt, og at opstilling af borde og stole tilpasses den undervisning, der skal foregår 

Interview 6.c. Elev 6 ”Det var lidt besværligt på en eller anden måde, men efter hånden som vi har prøvet det kan jeg rigtigt godt li`det - for man får rigtig meget plads med det og laver forskellige ting”

Ex havde børnene matematik fredag morgen, ved borde der var hævet, så de stod op og have mulighed for at bevæge sig under det meste af undervisningen. 

6.c: Interview Elev 1 ”Når det regner udenfor kan man faktisk lege sammen i klassen”

Interview 6.c. Elev 5 ”Med den her (hæve sænke knap på bordet) kan man jo trykke den op og stå - og altså man står jo tæt omkring, altså man kan jo stå meget tæt…og det er jo meget dejligt man er tæt på dem man arbejder sammen med”

Der er primært to grunde til at vi tester møblerne med børnene. 

1. Solbjergskolens mellemtrin skal have nye undervisningsmøbler. Afprøvning er et led i at samle konkret viden og erfaring ind, om de tilbud der eksisterer på markedet, så beslutningerne både bygger på præsentation af muligheder via oplæg, afprøvning af muligheder og ikke mindst inddragelse af erfaring SAMMEN MED børnene. Når de tre uger er gået, får eleverne de gamle møbler tilbage. Herefter tager Solbjergskole stilling til hvilke møbler de ønsker at indkøbe.

2. VIA University College, læreruddannelsen i Aarhus har stillet møblerne til rådighed. På læreruddannelsen har de arbejdet med KLASSELABORATORIER (forskellige indretninger af lokaler) for at undersøge, hvorfor det er så sjældent/umuligt at ændre møblering i klasser og dermed praksis. Vi ønsker at samle flere erfaringer og formidle viden om møbler og betydningen af klasseværelsets indretning for undervisningen i form af små filmsekvenser, der skal bruges primært af læreruddannelsen og andre folkeskoler, men også af andre der har interesse for emnet. Til det optager vi små filmsekvenser fra klasserummet. 

Til det arbejde er vi i fuld gang med at søge fondsmidler, der vil give os mulighed for at folde projektet helt ud.

Udviklingsprojektet gennemføres af en tværfaglig og tværprofessionel vidensgruppe, som er eksperter på området bestående af 

Ella Jørgensen / lektor, cand.pæd.pæd, lærer, proceskonsulent / VIA læreruddannelsen i Aarhus

ejor@via.dk  / Mobil +4522597206

Mette Blicher Folmer / ph.d, arkitekt, sygeplejerske / Indehaver FOLMER studio ApS

m@folmer.studio / Mobil +4551602069

Morten Telling / Cand. Mag. i Æstetik & Kultur / Manager & Owner Moxtell Productions,

mox@moxtell.dk / Mobil +4531171700

Solbjergskole er samarbejdspartner i projektet.

Ann Jakobsen / klasselærer i 6C  og alle børnene i 6C