På Udviklingshospitalet Bornholm, ønskede ledelsen en gennemgang af deres venteområder mhp at optimere og indrette dem så patienter og pårørende føler sig ventet og velkommen. 

Sygehuset havde observeret og interviewt patienter og pårørende og på den måde skaffet sig indsigt i hvordan de oplevede venteområderne.
På baggrund af det gennemgik og rådgav FOLMER studio sygehuset i forhold til 7 venteområder.
FOLMER studio udarbejdede et dialog katalog til personalet, med ideer samt specifikke spørgsmål. Spørgsmålene drejede sig om, hvordan personalet ønsker at modtage patienterne, skal der være en værtsfunktion, støtter de nuværende rutiner deres visioner, kan gangruter og flow ændres så vente og opholdsarealer er letaflæselige osv

Sygehuset er nu gået i gang med at udføre tiltag, der kan gennemføres uden budget og personalet diskutere i de respektive afdelinger hvilke andre tiltag de kan lave. Nogle afdelinger i forhold til den måde de organisere sig på andre hvordan de tilrettelægger patienternes forløb ved ex ambulatorier besøg.

Spændende opgave der både griber ind i organisation, faglighed og rummets udformning.