FOLMER STUDIO aps     

Forskning

FOLMER studio forsker med udgangspunkt i mixed methods research. Det betyder at FOLMER studio arbejder med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

At arbejde med både analyse af ord fra interviews og statistisk analyse af tal giver en helhedsorienteret forståelse af et fænomen/hypotese. Den måde at tænke på ligger i forlængelse af det sprog, som arkitekter og sygeplejersker bruger i praksis. Arkitekten beskriver rum i ex m2 og antal lux samt i stemninger, der typisk beskrives med ord og billeder. Sygeplejersken beskriver patientens tilstand med tal for blodtryk, puls, temperatur og i ord, der fortæller om patientens oplevelse af ex velvære eller smerter.

Valg af metode sammensætning er afhængig af projektets undersøgelsesfelt. Nogle projekter kan med fordel vægte kvalitative
data assisteret af kvantitative data og i andre projekter er det omvendt.

FOLMER studio har erfaring med forskellige interview teknikker, observationer af rum og mennesker, sammensætning af spørgeskemaer og basal biostatistik.